Impressum

De meeste van de wereldwijde wetten en regelgevingen voor telecommunicatie schrijven voor dat websites die niet strikt privé of persoonlijk gebruikt worden een impressum moeten hebben dat aan de wet voldoet. Hieronder vallen websites die een blog of teksten van journalistieke aard bevatten.


De heer Chris Janssen is verantwoordelijk is voor de inhoud van deze website.
Dorpsstraat 102A, 5731 JK Mierlo